Велики Оријент Француске

Слобода • Једнакост • Братство | Liberté • Égalité • Fraternité

Слободнозидарска обедијенција, посвећена хуманизму, напретку и братству.

Велики Оријент Француске слика

Три века трајања

Модерна франкофона масонерија је продукт века просвећености. Она је резултат трансформације, почевши од 1645. од старог удружења занатлија у удружење мислилаца. Прва Велика Ложа се формира у Лондону, „престоници“ филозофских идеја 1717. године. Велики Оријент Француске је најстарија и најзначајнија обедијенција континенталне Европе. Основан 1728. као Прва Велика Ложа Француске, он је добио своје актуелно име и своје обрисе 1773. Данас, Велики Оријент Француске има око 47.000 чланова, уписаних у 1150 ложа.

Велики Оријент Француске данашњем човеку нуди хуманистички пут, пут иницијације и братства. У ствари, за Велики Оријент Француске лично усавршавање које омогућава масонска иницијација и њена метода, даје задатак фракофоним масонима да такође размишљају и о проблемима у свету и друшву у коме живе. То је једна од њених посебности у односу на друге масонске обедијенције. Чему служи интелектуално, морално и духовно усавршавање појединца ако га не води у смеру интересовања за другог и његову судбину?

Посвећеност хуманизму

У традициjи је трагања и еманципације Великог Оријента Француске да масонска иницијација треба да промени човека у свим његовим димензијама. ВОФ се и даље држи својих принципа из 1738. које је поставио брат Витез од Рамзеја: „Људи нису суштински различити по језицима које говоре, оделу које носе, земљама којима се баве нити по достојанствима којима су оденути. Цео свет је само једна велика Република… Зато треба оживети и раширити суштинске максиме које је наше друштво на почетку установило.“ Слободни зидари Великог Оријента су међу првим градитељима и оснивачима Француске Републике који данас представљају део француског идентитета. Они се сматрају помало као гаранти и претходница републиканског режима, који једини може да обезбеди остварење сваког појединца у слободи, једнакости и братству. Историја Великог Оријента Француске је резултат посвећености његових чланова који имају тенденцију да оличавају те вредности. Данас, рад масона представља начин како да се живе ови принципи хуманизма у свету који се потпуно мења и изнова гради.

Иницијација

Рафинисан током векова, симболички језик ритуала тежи универзализму и омогућава заједништво које је далеко од изазова свакодневног живота и изнад уобичајених подела. Масонско братство са ложом као својом суштином мора бити место на ком се постављају питања и воде дебате међу људима на добрoвољној основи, без обзира на њихова уверења. У тој перспективи, сукоб различитости који има за циљ да разуме шта то чини јединство међу људима, уствари је један од кључева иницијације. Иницијативна димензија је суштински алат који масону омогућава да пронађе смисао свог постојања и да тај смисао угради у пут човечанства ка еманципацији. Масонски ритуали се доживљавају као алати уз чију помоћ се приступа знању.

Слобода савести

Током XVIII века, Велике Ложе свуда у свету, одлучиле су да не иницирају само хришћане, већ да ложе отворе људима свих религија. У XIX веку Велики Оријент Француске је отишао корак даље нудећи масонску иницијацију свим мушкарцима под условом да испуњавају „Морални закон“ према слову из „Андерсенових Конституција“ из 1723. Желећи искрено да постане „центар Уније међу људима, који би у супротном заувек остали странци“, Велики Оријент Француске је 1877. за своје чланове укинуо обавезу да верују у постојање Бога и бесмртност душе. Тако је рођено „либерално“ или „адогматско“ слободно зидарство које допушта својим члановима апсолутну слободу савести и трагања за истином ван било каквих догматски наметнутих оквира или „истина“. Велики Оријент Француске сматра да су метафизички концепти потпуно лична ствар. С тим у складу, ложе у Великом Оријенту Француске раде према сопственом избору, бирајући самостално ритуал по коме ће радити, позивајући се било на Универзално Слободно Зидарство, било на Великог Неимара Свемира.

Централна оса француске масонерије

Од свог оснивања Велики Оријент Француске је желео уједињење корпуса фарнцуског слободног зидарства. Све до Другог светског рата он је окупио близу две трећине француских масона. Данас је он једина велика традиционална обедијенција која одржава братске везе са свим обедијенцијама и признаје масонски легитимитет мешовитим и женским ложама.